Het Heilig Triduüm

Resurrectio Domini, spes nostra De Verrijzenis van de Heer is onze hoop Het triduüm is een periode die begint op Witte Donderdag, en eindigt bij de afsluiting van Paaszondag. Het omvat de avond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en Paaszondag. Vorige Volgende In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem Lees meer…

Heilig Paastriduüm

“Er is geen grotere liefde dan zijn leven te geven voor zijn vrienden” Joh. 15, 13 Als Sacrament van de liefde is de Allerheiligste Eucharistie de zelfgave van Jezus Christus, die ons daarin de oneindige liefde openbaart van God voor iedere mens. In dit wonderbaar Sacrament openbaart zich die “grotere Lees meer…