Dienaressen

De Religieuze Familie van ‘Het Mensgeworden Woord’ is in Argentinië gesticht door pater Carlos Miguel Buela en bestaat uit twee Religieuze Instituten van bisschoppelijk recht en een Derde Orde voor leken.

Het Instituut van ‘Het Mensgeworden Woord (IVE): is op 25 maart 1984 gesticht in San Rafael, Mendoza, Argentinië en is een klerikaal Instituut, waartoe priesters, diakens, broeders en seminaristen behoren. Het Instituut heeft een apostolische tak en een contemplatieve tak.

Het Instituut ‘Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará’ (SSVM): is de vrouwelijke religieuze tak van de religieuze familie, die gesticht is op 19 maart 1988. Het Instituut omvat zowel een apostolische tak als een contemplatieve tak. De Algemeen Overste is zuster Maria Corredentora Rodriguez.

De Derde Orde: De Derde Orde is de lekentak, met mannen, vrouwen en families die op verschillende niveau’s hun verbintenis met de Kerk en het Instituut kunnen vormgeven. De leken staan onze religieuzen bij in hun apostolisch werk. Ze putten uit dezelfde geestelijke bron en worden tevens door de religieuzen geestelijk begeleid in hun eigen wereldlijk apostolaatgebied.

Beide Instituten hebben een volledig contemplatieve tak met slotkloosters in verschillende landen. Elk contemplatief klooster bidt in het bijzonder voor een speciale intentie. Op deze manier dragen zij door hun gebeden en afgezonderd leven omwille van God bij, aan het missionaire werk van de Kerk.

Meer informatie over de religieuze familie kunt u vinden op de website: www.ssvmne.org