U kunt uw intenties per e-mail naar ons toe sturen: info@priorijreginapacis.nl

De voorspraak is een smeekgebed dat nauw aansluit bij het gebed van Jezus. Hij is de enige echte voorspreker bij de Vader ten gunste van alle mensen, van de zondaars in het bijzonder. Hij is “in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te wedden, daar Hij altijd leeft Om voor hen te pleiten” (Heb. 7, 25). De Heilige Geest zelf “pleit voor ons (…) en Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling” (Rom. 8, 26-27).

Het voorspreken, het vragen ten gunste van een ander, is vanaf Abraham het kenmerk van een hart dat is afgestemd op het medelijden van God. In de tijd van de Kerk maakt de christelijke voorspraak deel uit van de voorspraak van Christus: het is de uitdrukking van de gemeenschap van de heiligen. Bij de voorspraak “behartigt” hij die bidt, niet ” zijn eigen belangen, maar liever die van zijn naasten” (Fil. 2, 4); dit gaat zo ver dat hij ook bidt voor wie hem kwaad doen.
-Catechismus van de Katholieke Kerk