Volgens het charisma van het instituut is de radius van het apostolaat heel groot. Apostolische zusters in Nederland werken in de parochies waar zij o.a. de zieken en de bejaarden bezoeken, kinderen- en jongerengroepen begeleiden. Ook op de scholen is hun taak zeer divers; cathecheselessen, begeleiding- en vorming van schoolkinderen o.a. op weg naar hun Eerste Heilige Communie en naar het Heilig Vormsel. De zusters organiseren missiereizen voor jongeren die vrijwilligerswerk willen doen.

In het buitenland is het apostolaat vaak meer uitgebreid en omvat niet zelden de opvang en verzorging van weeskinderen en gehandicapte kinderen, de zorg voor zieken in de ziekenhuizen.

Zij stichten hun eigen scholen daar waar het mogelijk is.

Noord-Europese Provincie: https://www.ssvmne.org/nl/