De priorij is voor het levensonderhoud en onderhoud van de gebouwen mede afhankelijk van donaties. Als u de priorij wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN NL02 INGB 0001 0534 04, Zusters Benedictinessen van het Heilig Sacrament. De Priorij Regina Pacis heeft de ANBI status, waardoor u uw gift aftrekbaar kan zijn bij uw belastingaangifte. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.