Copyright 2010 bij Priorij Regina Pacis
Niets van deze site mag worden gebruikt of hergebruikt, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de Priorij Regina Pacis.

Disclaimer
Gebruik van deze site is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Priorij Regina Pacis aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de geboden informatie, inhoud van eventuele links en foto’s.

Priorij Regina Pacis  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy statement
Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt via formulieren of e-mail worden strikt persoonlijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.