In dit Heilig Misoffer zijn we samen met drie van onze zusters in hun totale toewijding in het contemplatieve leven waarin zij aanschouwen en ervaren. (Kloosterregel nr. 6) Verlangend gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest die Jezus naar de woestijn voerde, en om de eenzaamheid te delen van mijn Bruidegom, die zich door middel van de Eeuwige Geest aan de Vader geofferd heeft, beloof ik, zuster … mij met al mijn krachten in te zetten om het contemplatieve leven getrouw te leven in het Instituut “Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará”. Ik wil het geloofsmysterie van de Kerk beleven, door aan allen te laten zien dat Gods Liefde de eerste plaats heeft en wat de waarde is van de deugden die ons versterven; ik wil me aan God geven in een uitwisseling van liefde, tot redding van de zielen, en in het bijzonder voor alle leden van onze Religieuze Familie, speciaal voor de priesters. Ik vraag de voorspraak van Onze Lieve Vrouw, van wie ik de liefdesslaaf ben, van de Twaalf Apostelen, van Sint Jozef en al onze patroonheiligen, hopend door de liefde en degenade van de Allerheiligste Drieëenheid dit voornemen ten einde toe te kunnen volbrengen. We vragen aan Maria, onze hemelse Moeder, om bij haar Zoon voor te spreken voor deze drie zusters, opdat zij de kracht mogen krijgen om hun contemplatieve leven volmaakter te leven in stilte, eenzaamheid en vooral in steeds grotere verbondenheid met het Mensgeworden Woord.  
Categorieën: Senza categoria