De Geestelijke Oefeningen zijn een geschenk van de Geest van de Heer aan de gehele Kerk… in een tijd als de onze waarin de onduidelijkheid en de veelvuldigheid van de boodschappen, de snelheid van de veranderingen en situaties het onze tijdgenoten bijzonder moeilijk maken hun eigen leven te ordenen en beslist en blij te antwoorden op de roepstem die de Heer tot ieder van ons spreekt, zijn de Geestelijke Oefeningen een bijzonder kostbare weg en methode om God te zoeken en te vinden in ons, rond ons en in alles, zodat wij Zijn wil leren kennen en in de praktijk brengen.

Toespraak van paus Benedictus XVI
21 februari 2008

Categorieën: Senza categoria