De aanwezigheid van Jezus in het tabernakel moet een steeds groter aantal zielen gaan aantrekken die in van liefde tot Hem vervuld zijn, en die in staat zijn om lang naar zijn stem te luisteren en als het ware zijn hart horen kloppen. “Proeft en ziet hoe goed de Heer is!” (Ps. 34, 9). Johannes Paulus II Mane nobiscum, Domine, 2004
Categorieën: Senza categoria