Iconencursus

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Kol 1,15               Begin juni sponsorden wij gedurende twee weken een korte iconencursus in het klooster voor onze contemplatieve zusters. Aan het eind van de cursus werden de gemaakte iconen Lees meer…

Sacramentsdag

Sacramentsdag Nu Christus van deze wereld is overgegaan naar de Vader, geeft Hij ons in de Eucharistie het onderpand van de heerlijkheid die wij bij Hem zullen genieten: de deelname aan het heilig offer vereenzelvigt ons met zijn hart, ondersteunt onze krachten op onze aardse pelgrimstocht, doet ons verlangen naar Lees meer…

Het Heilig Triduüm

Resurrectio Domini, spes nostra De Verrijzenis van de Heer is onze hoop Het triduüm is een periode die begint op Witte Donderdag, en eindigt bij de afsluiting van Paaszondag. Het omvat de avond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en Paaszondag. Vorige Volgende In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem Lees meer…

Heilig Paastriduüm

“Er is geen grotere liefde dan zijn leven te geven voor zijn vrienden” Joh. 15, 13 Als Sacrament van de liefde is de Allerheiligste Eucharistie de zelfgave van Jezus Christus, die ons daarin de oneindige liefde openbaart van God voor iedere mens. In dit wonderbaar Sacrament openbaart zich die “grotere Lees meer…