Wat doen slotzusters?”

Slotzusters zijn de glorie van de Kerk en vormen een bron van hemelse genade. Door haar leven en haar zending stemmen de leden van een contemplatieve gemeenschap in met Jezus in zijn gebed op de berg en met zijn Paasmysterie, ze getuigen ervan dat God Heer is van de geschiedenis en lopen vooruit op de toekomstige heerlijkheid.

Deze verbondenheid van het contemplatieve leven met  Jezus’ gebed op een eenzame plaats laat zien hoe deze zusters delen in Christus’ relatie met zijn Vader. De heilige Geest, die Jezus naar de woestijn voerde (vgl. Luc 4, 1) nodigt de moniale uit, de  eenzaamheid te delen van Jezus, die zich “door de eeuwige Geest” (Hebr 9, 14) aan de Vader offerde. De eenzaamheid van de cel en van het slot vormen de plaats waar de moniale, Bruid van het Mens geworden Woord, ten volle met Christus in God verborgen leeft. Het mysterie van deze levensgemeenschap wordt zichtbaar in de mate waarin ze, zich voegend naar de Heilige Geest en levend door zijn gaven, luistert naar de Zoon (vgl. Mt 17, 5) en haar blik op Hem blijft richten (vgl. 2 Kor 3, 18); zo laat ze  zich gelijkvormig  maken met zijn  leven tot aan het opperste offer van haar leven aan de Vader (vgl. Fil 2, 5 ev.) als lofprijzing van zijn glorie (Verbi Sponsa 3).

In eenzaamheid en stilte richten de contemplatieven heel haar leven en alles wat ze doen op het beschouwen van God door te luisteren naar het Woord van God, door de goddelijke eredienst, de ingetogenheid, het gebed, de versterving en door het samenzijn in zusterlijke liefde. Zo bieden ze de kerkgemeenschap een uitzonderlijk getuigenis van de liefde van de Kerk voor haar Heer en dragen ze door geheimvolle apostolische vruchtbaarheid bij aan de groei van Gods volk (Vita Consecrata 8).

Categorieën: Senza categoria