Christus is verrezen: zijn licht straalt over het volk dat Hij met zijn bloed heeft verlost, alleluia.

“Wij geloven in Hem, die uit de doden heeft opgewekt Jezus onze Heer, die overgeleverd werd om onze ongerechtigheden en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Rom. 4, 24 en 25
Categorieën: Senza categoria