28 april vierden we het liturgisch feest van de Heilige Louis Maria Grignon de Montfort, die ons het prachtige boek “de ware devotie” aan Maria heeft nagelaten, deze teksten zullen wij in de voorbereidings maand volgen (via WhatsApp groep). We wensen jullie allemaal een mooie dag bij het vieren van deze grote heilige. Heilige Louis Maria Grignon vertelt ons: “Door de Heilige Maagd Maria kwam Jezus Christus in de wereld en ook door haar moet hij in de wereld regeren.” Vanaf 1 mei sturen we je voor elke dag audio- en tekstmateriaal. Laten we ook voor elkaar bidden zodat we elke dag meer van Maria kunnen zijn om meer van Jezus te zijn en we samen met Heilige Louis Maria en Heilige John Paul II, kunnen zeggen “Totus tuus Maria” “Ik ben geheel de uwe oh Maria”.

Categorieën: Senza categoria