70 jaar vernieuwing van professie
Van Zr. Maria Joanne

Op het hoogfeest van Jezus’ H. hart heeft zr. Joanne O.S.B. haar geloften hernieuwd

Die ze 70 jaar geleden gedaan heeft. We danken God voor het sterke en blijde getuigenis

Van haar aan de Heer gewijde leven. Mogen we u vragen voor haar te blijven bidden

Nu ze als de wijze maagden in het evangelie wacht op de dag waarop Onze Heer haar zal

 roepen Om als beloning de hemelse vreugde binnen te komen?

In de Naam van de allerheiligste Drieëenheid, van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Ik zuster, Maria Joanne, hernieuw mijn professie die ik 70 jaar geleden heb gedaan. Ik zeg toe en beloof aan mijn Verlosser, Jezus Christus, werkelijk in de goddelijke Eucharistie tegenwoordig, stabiliteit onder slot, monastiek levensgedrag, kuisheid, armoede en gehoorzaamheid volgens de Regel van onze glorievolle Vader Benedictus, en met al mijn kunnen de altijddurende aanbidding en verering van het allerheiligt Sacrament te handhaven als slachtoffer geofferd voor zijn glorie, om alle goddeloosheid tegen dit verheven Geheim bedreven, goed te maken, volgens de door de Heilige Stoel goedgekeurde Konstituties van ons Instituut, tot groter glorie van God, van de heilige Maagd en van alle heiligen. In tegenwoordigheid van moeder priorin en heel de communiteit.

Categorieën: Senza categoria