2 November

Op 2 november hebben we op het kerkhof van het klooster gebeden voor de zielen van de gelovige overleden zusters.

Laten wij hun nu hulp bieden en ons om hun nagedachtenis bekommeren. Als immers de kinderen van Job door het offer van hun vader gereinigd zijn, waarom twijfelt gij er dan aan dat onze offers voor de doden hun enige troost verschaffen? (…) Laten wij dus niet moe worden hulp te bieden aan hen die heengegaan zijn en onze gebeden voor hen op te dragen. 

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK 1032

Categorieën: Senza categoria