Resurrectio Domini, spes nostra 
De Verrijzenis van de Heer is onze hoop

Het triduüm is een periode die begint op Witte Donderdag, en eindigt bij de afsluiting van Paaszondag.

Het omvat de avond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en Paaszondag.

In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God, die Hem uit de doden deed opstaan (…). Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods” (Kol. 2, 12)(Kol. 3, 1). 

Categorieën: Senza categoria