Sacramentsdag

Nu Christus van deze wereld is overgegaan naar de Vader, geeft Hij ons in de Eucharistie het onderpand van de heerlijkheid die wij bij Hem zullen genieten: de deelname aan het heilig offer vereenzelvigt ons met zijn hart, ondersteunt onze krachten op onze aardse pelgrimstocht, doet ons verlangen naar het eeuwig leven en verenigt ons nu reeds met de Kerk in de hemel, met de heilige Maagd Maria en met alle heiligen.

Catechismus van de Katholieke Kerk, 1419

Categorieën: Senza categoria