Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.
Kol 1,15

Begin juni sponsorden wij gedurende twee weken een korte iconencursus in het klooster voor onze contemplatieve zusters. Aan het eind van de cursus werden de gemaakte iconen gezegend tijdens de H. Mis. 

Categorieën: Senza categoria