H.Titus Brandsma beschrijft Teresa in zijn “De Groote Heilige Teresia van Jezusals een “hoog begaafde Spaansche maagd, die in de opvatting van het volk tot de getrouwste en heldhaftigste dochters der Kerk behoort”.

Categorieën: Senza categoria