R.I.P

Op zondag 23 april is onze stichter, Pater Carlos Buela, overleden in het ziekenhuis in Genua, Italië.

Wij vragen uw gebeden voor zijn zielerust, alsook voor de heiligheid en volharding van alle priesters en zusters van onze Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord en opdat het werk dat hij hier op aarde is begonnen, vrucht blijft dragen tot meerdere eer van God en tot redding van vele zielen.

“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.

(Johannes 12,24)

Categorieën: Senza categoria